A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Gmina Miedźna Lokalny portal gminny
propozycja reklamy aktulnosci
Dzisiaj mamy: 29.10.2020 r. godz: 21:32 303 dzień roku, imienieny: Euzebii i Narcyza

Kalendarium

więcej wydarzeń

Regulamin

Strona główna » Kontakt » Regulamin


                    Regulamin Serwisu miedzna24.pl

 

§ 1

Określenia użyte w regulaminie oznaczają

 

 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin komentowania w Serwisie miedzna24.pl";
 2. Wydawca – Właściciel portalu internetowego „Gmina Miedźna” oraz administrator Serwisu miedzna24.pl.
 3. Serwis miedzna24.pl – informacyjny serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zamieszczonych informacji i ich komentowanie. Serwis prowadzony jest przez Wydawcę pod adresem elektronicznym www.miedzna24.pl oraz pod innymi adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniem do w/w adresu, jak również inne adresy elektroniczne będące jego uzupełnieniem lub kontynuacją.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca bezpłatnie z Serwisu miedzna24.pl.
 5. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).
 6. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

 

§ 2

Prawa i obowiązki Użytkowników i Wydawcy Serwisu miedzna24.pl

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestniczenia i korzystania z Serwisu miedzna24.pl oraz w innych serwisach Wydawcy poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.
 2. Dostęp do Serwisu miedzna24.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej.
 3. Żaden użytkownik Serwisu miedzna24.pl nie może wyrażać i zamieszczać opinii powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe jak również nie może używać oznaczeń i loginów łudząca podobnych do innego użytkownika posiadającego konto.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Serwisu miedzna24.pl treści niezgodnych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc i pornografię. Zakazuje się umieszczanie w Serwisie miedzna24.pl treści, które powszechnie uznane są za naganne, niemoralne, oraz naruszających zasady etykiety internetowej.
 5. Zakazuje się również umieszczania materiałów zawierających informacje reklamowe i materiałów chronionych prawami autorskimi, jeśli użytkownik nie posiada stosownych uprawnień do ich rozpowszechniania.
 6. Wydawca jest jedyną osobą uprawnioną do zamieszczania przekazów reklamowych na stronach Serwisu miedzna24.pl
 7. Wydawca zamieszcza przekazy reklamowe dla zainteresowanych podmiotów po uprzednim zaakceptowaniu warunków współpracy.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczonych w Serwisie miedzna24.pl, o których mowa w pkt 3, 4, 5 niniejszego Regulaminu.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownika Serwisu miedzna24.pl, jeśli ten dopuści się rażących naruszeń niniejszego regulaminu.
 10. Wydawca Serwisu miedzna24.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników tegoż serwisu.
 11. Każdy Użytkownik zamieszcza treści w Serwisie miedzna24.pl na własną odpowiedzialność. Każdy Użytkownik, za naruszenia praw osób trzecich, ponosi indywidualną odpowiedzialność.
 12. Użytkownik, który łamie ustalenia regulaminu, zostanie usunięty a jego konto zablokowane.
 13. Użytkownik publikujący treści w Serwisie miedzna24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie tychże treści przez Wydawcę oraz ich publikowanie w formie wybranej prze Wydawcę.
 14. Użytkownik korzystający z Serwisu miedzna24.pl zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 15. Treści zamieszczone w Serwisie miedzna24.pl przez Wydawcę dostępne jest dla wszystkich Użytkowników niezależnie od ich narodowości, przynależności politycznej, etnicznej jak również wyznawanej religii.
 16. Treści zamieszczane w Serwisie miedzna24.pl będą publikowane z szacunkiem dla poglądów wszystkich Użytkowników i nie będą naruszać ich dóbr osobistych.
 17. Wydawca nie gwarantuje kompletności treści zawartych w Serwisie miedzna24.pl.
 18. Wydawca Serwisu miedzna24.pl nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych, do których prowadzi link zamieszczony w Serwisie miedzna24.pl.
 19. Wydawca Serwisu miedzna24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, publikacje i administrowanie serwisami firm zewnętrznych, do których stron internetowych prowadzą linki zamieszczone w Serwisie miedzna24.pl
 20. Wszelkie zgaszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu miedzna24.pl, reklamacje, naruszenia Regulaminu i inne informacje należy przesyłać drogą elektroniczną na adres email: .
 21. Wydawca zobowiązuje się odpowiedzieć na nadesłane zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 22. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 23. Aktualny Regulamin dostępny jest stronie www.miedzna24.pl
 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2013 roku.

 

§ 3

Wykluczenie odpowiedzialności

 

 1. Serwis miedzna24.pl może zawierać oprogramowanie dodatkowe niekompatybilne z oprogramowaniem komputera Użytkownika.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na stronach Serwisu miedzna24.pl.
 3. Wydawca nie odpowiada za szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania przez Użytkownika z treści umieszczanych na stronach Serwisu miedzna24.pl.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w za straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych.

 

§ 4

Zastrzeżenia Prawne

 

 1. Właścicielem oraz operatorem Serwisu www.miedzna24.pl jest Marcin Jochem. Celem w/w serwisu jest przedstawianie informacji ogólnych, kulturowych, sportowych i reklamowych związanych z funkcjonowaniem Gminy Miedźna.
 2. Wszelkie prawa do serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu firmy są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody właściciela Serwisu miedzna24.pl.
 3. Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów wymienionych w Serwisie miedzna24.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i zostały użyte w celach informacyjnych oraz promocji poszczególnych producentów.
 4. Serwis wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).
 5. Wydawca nie udziela gwarancji dokładności, zupełności, aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach Serwisu miedzna24.pl. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia Użytkowników. Ewentualne ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.
 6. Wydawca Serwisu miedzna24.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec Użytkowników łamiących prawa własności intelektualnych.

 

§ 5

Polityka prywatności

 

 1. Szanujemy Państwa prawo do prywatności. Dlatego Wydawca Serwisu miedzna24.pl informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez Użytkowników w formularzach udostępnionych w Serwisie miedzna24.pl są wykorzystywane jedynie w celu:

          - nawiązania kontaktu z Użytkownikami związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który Użytkownicy 
            oczekują  odpowiedzi,

          - przesyłania wiadomości e-mail zamówionych przez Użytkowników,

          - przeprowadzenia wewnętrznych badań zainteresowania grupami usług.

 1. Wydawca Serwisu miedzna24.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników Serwisu miedzna24.pl i innych serwisów z nim powiązanych.
 2. Korzystając z Serwisu miedzna24.pl, pozostają państwo Użytkownikami anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej (np. poprzez wykorzystanie systemu B2B dla Partnerów, bądź formularzy).
 3. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na „Cookies”. „Cookies’ są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

 

§ 6

Zamieszczanie ogłoszeń

 

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie miedzna24.pl jest bezpłatne.
 2. Aby zamieścić ogłoszenie w Serwisie miedzna24.pl, Użytkownik zobowiązany jest przesłać e-mail zawierający: temat ogłoszenia, kategorię, treść, ceny, dane kontaktowe i zdjęcie na e-mail Wydawcy: lub skontaktować się przez formularz kontaktowy Serwisu miedzna24.pl
 3. Użytkownik podając w treści ogłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a w szczególności na ich publiczną prezentację w sieci Internet, w Serwisie miedzna24.pl. Administratorem danych osobowych jest Wydawca Serwisu miedzna24.pl.
 4. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Serwisu miedzna24.pl.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także usunięcia. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika są usuwane, z Serwisu miedzna24.pl, przez Wydawcę w momencie zakończenia emisji ogłoszenia.
 6. Przy dodawaniu ogłoszenia wymagane jest podanie adresu email, na który Użytkownik otrzymuje informacje jak edytować lub usuwać swoje ogłoszenie przed czasem jego wygaśnięcia.
 7. Użytkownik decyduje, czy podać adres e-mail do publicznej wiadomości.
 8. Serwis miedzna24.pl, zgodnie z regulaminem, zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 9. Serwis miedzna24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia jeśli jest ona błędna lub myląca.
 10. Serwis miedzna24.pl nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń.
 11. Serwis miedzna24.pl nie ponosi odpowiedzialności za umowy i uzgodnienia między sprzedającym a kupujący.
 12. Ogłoszenia publikowane w Serwisie miedzna24.pl zamieszczane są bezterminowo.