A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Gmina Miedźna Lokalny portal gminny
propozycja reklamy aktulnosci
Dzisiaj mamy: 23.02.2020 r. godz: 04:46 54 dzień roku, imienieny: Romany i Damiana

Kalendarium

więcej wydarzeń

Sprawy bieżące

Strona główna » Aktualności » Sprawy bieżące
14.06.2014
Skarga na działanie wójta jednak zasadna

Kilka tygodni temu opisywaliśmy sprawę skargi złożonej przez jednego z mieszkańców na działalność wójta Gminy Miedźna. Sprawa dotyczyła nie udzielenia przez wójta odpowiedzi za zadanie podczas sesji pytanie dotyczące budżetu gminy. Dopiero kiedy pisemna skarga, dotycząca tego incydentu, wpłynęła do Rady Gminy, wójt zdecydował się na odpowiedź. W swoich dalszych działaniach Rada Gminy podjęła decyzję, w której stwierdziła, że złożona skarga jest bezzasadna i  oddalając ją prawie jednogłośnie nie wyciągnęła żadnych konsekwencji w zaimku z działaniami wójta.
Jan Słoninka, który skargę złożył, odwołał się od decyzji Rady Gminy do Wojewody Śląskiego, który przyznał mu rację. Radni mylili się twierdząc, że skarga był bezzasadna. Według wojewody, na każde zapytanie mieszkańca gminy złożone (nie tylko) na sesji Rady Gminy musi zostać udzielona odpowiedź. W piśmie przesłanym przez wojewodę czytamy:

„Zgodnie z artykułem 11 b ustawy o samorządzie gminnym działalność gminy jest jawna. Zasada jawności realizowana jest w prawi wstępu na sesje rady gminy i posiedzeń jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Szczegółowe reguły dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy, którego regulacje muszą odzwierciedlać zasady wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej. (…) Jeśli informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniona jest ona na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Z kolei udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. (…) Kontrola działalności wójta, burmistrza i prezydent miasta należy do wyłącznych uprawnień rady gminy. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zdań lub działalności wójta, burmistrza lub prezydent miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest rada gminy”.


Po odczytaniu decyzji radny Sikora prosił swoich kolegów o komentarz dotyczący całej sprawy. Mimo, że kilkakrotnie prosił radnych o wypowiedzi, żadnej odpowiedzi nie otrzymał. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że podczas sesji padły zarzuty, o to że radni podczas zebrania jednej z komisji brali pod uwagę możliwość całkowitego zakazu wypowiedzi mieszkańców na sesjach, miało to zostać ujęte w nowo tworzonych regulaminach. Przewodniczący Rady Gminy Miedźna, Stanisław Karbowy, zdecydowanie zaprzeczył tym pogłosko.
Mieszkańcy gminy powinni wiedzieć, że ich świętym prawem jest uczestnictwo w sesjach Rady Gminy, zadawanie pytań i otrzymywanie na nie odpowiedzi. Ale wystarczy poszperać w Internecie aby przekonać się, że zapytania i wypowiedzi gości na sesjach są nie na rękę nie tylko włodarzom w naszej gminie.

wkurzony:
Obecna władza mysli że to oni się liczą a okazuje się że to są 'PROSTAKI', bo ich przełożony musiał tym "PROSTAKOM" pokazać gdzie ich miejsce w szeregu !!!!!!!!!!!!!! "PROSTAKI" nie zapominajcie kto was wybrał !!!!!!!!!!! Lud też ma głos i WOJEWODA do parteru was postawił "PROSTAKI" wara z wami na jesienne wybory !!!!!!! Na odkamarzanie nie zainwestujecie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! napewno nie bedziemny głosować na takich prostaków
2014-06-15 02:39:29
ciekawy:
Konsultacje społeczne w sprawie uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźna. Uprzejmie informuje się, że trwają prace związane z projektem uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźna. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Miedźna w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźna. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 3 czerwca 2014 r. i trwają do dnia 16 czerwca 2014r.Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia na stronie bip.miedzna.pl oraz miedzna.pl; projektu uchwały oraz wyłożenia projektu uchwały w biurze Rady Gminy. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski w dniach 3 czerwca 2014r. - 16 czerwca 2014r., można je składać za pomocą formularza zgłaszania opinii w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, przesłać drogą elektroniczną na adres:urzad@miedzna.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu). Wyjaśnień w sp
2014-06-15 09:27:52
ciekawy:
Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały Rady Gminy udziela Sekretarz Gminy Renata Łuniewska tel. /32/ 211 61 96 wew. 18.
2014-06-15 09:28:38
Marcin:
Przecież mówiłem już ostatnim razem, że wójt musi odpowiedzieć w czasie 14 dni. Zakazać wypowiedzi absolutnie nie wolno. Radni chcą jakiś totalitaryzm wprowadzić. Mam nadzieję że wyborcy będą o tym pamiętać już w listopadzie podczas wyborów.
2014-06-16 12:58:01
??:
I co dalej? Nikogo nie interesuje zasadność skargi? Cisza? Żadnych konsekwencji za wyrażanie pogardliwej postawy wobec mieszkańca, który zadaje proste zasadne, słuszne i zrozumiałe pytanie, na które można odpowiedzieć w kilku zdaniach i w dodatku bez żadnej zwłoki. Nawet przepraszam pisemnego - jak trudno mówić? Co oznacza cisza? Czy wojewoda nie udzielił żadnej porady Panu Wójtowi, do niczego go nie zobowiązał? Kolejne pytania wyborców do Wójta będą przemilczane? Co oznacza zatem uznanie skargi za zasadne - tylko przyznanie racji wnoszącemu skargę? Pustosłowie? Może admin coś wie?
2014-06-17 16:15:17
Mateusz Wyroba:
Wójt się pewnie boi jesiennych wyborów a jaj nie ma, że na forum się nie wypowiada. Wójt ma swoją gazetkę za nasze pieniądze ale ja i moja rodzina stawia na nowego włodarza tej gminy ! Panu Taranowskiemu dziękuję za lata posuchy !
2014-06-18 01:38:05
:-(:
Wygłupili się radni i to prawie wszyscy, Wójt zachował się publicznie w sposób nie przystający wybranemu przez lud i cisza ... Nikt z ludu nawet się nie wypowiada. Czy Pan Wójt nie powinien czegoś teraz zrobić dla zachowania godności? Czy następne pytania mieszkańców na sesji też będą traktowane pogardliwie? Po co Pan Wojewoda uznał skargę za zasadną jeśli zdanie Wojewody nic nie wnosi?
2014-06-22 12:23:25
|||:
Co dalej w związku z uznaniem skargi za zasadną?
2014-06-28 12:48:03
oo:
Nic, chyba nawet nie przeprosili
2014-07-02 12:27:05
:(:
Czyli już Wójt na zagrodzie wyższy Wojewodzie, nie ma znaczenia czy wójt działa zgodnie z tym do czego został wybrany czy nie
2014-07-02 20:42:02
Treść komentarza:
Autor: