A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Elektrownia Czeczott - II konsultacje społeczne
propozycja reklamy aktulnosci
Dzisiaj mamy: 01.10.2020 r. godz: 10:34 275 dzień roku, imienieny: Danuty i Remigiusza

Kalendarium

więcej wydarzeń

Sprawy bieżące

Strona główna » Aktualności » Sprawy bieżące
03.05.2014
Elektrownia Czeczott - II konsultacje społeczne.

 

Bardzo uczciwie podeszliśmy do sprawy Ochrony Środowiska ponieważ inwestycja jest bardzo istotna w punktu widzenia Kompanii Węglowej SA. Chcemy aby węgiel był spalany tak aby nie truć Środowiska. Prezentowany projekt elektrowni jest bardzo zaawansowany technologicznie. Zakłada on, że elektrownia która powstanie będzie emitować tylko 30% CO2 dotychczasowego poziomu zanieczyszczeń a przestarzałe zakłady z najbliższego regionu zostaną zlikwidowane. Zaletą tej elektrowni jest również to, że ma dobre położenie lokalizacyjne i wpisuje się  w strategię Państwa. 

Pod jej budowę zostanie wykorzystany teren pokopalniany, który spełnia oczekiwania i wymagania inwestycji. Elektrownia ma być włączona w układ już istniejącego zakładu i wykorzystać jego infrastrukturę tak aby nie naruszyć warunków środowiskowych. Tymi słowami przedstawiciel inwestora - Tadeusz Soroka, rozpoczął konsultacje społeczne, które odbyły się 16 kwietnia br. a dotyczyły budowy elektrowni Czeczott w Woli.

Na spotkaniu konsultacyjnym inwestorów i przedstawicieli gminy z mieszkańcami, obecnych było tylko kilku radnych i koło 40 mieszkańców gminy. Zabrakło niestety przedstawicieli ościennych miejscowości, choćby Goczałkowic – Zdroju, dla których warunki powstania i funkcjonowania elektrowni powinny mieć również znaczenie.

Głównymi tematami omawianymi podczas spotkania były:

Odpady generowane przez elektrownię zostaną zagospodarowane na naszym terenie, w regionie. Inwestor chce aby wywóz odpadów zorganizować tak, żeby były on wywożone głównie koleją i żeby tym samym minimalizować ruch samochodów ciężarowych. Węgiel do spalania dostarczany będzie koleją, a odpady w postaci popiołów i żużla zostaną usunięte z elektrowni tą samą drogą.

Hałas. W celu jego zminimalizowania cała inwestycja została przesunięta na północ. Najbliższe budynki będą oddalone o 800 m od chłodni kominowej. Projekt przewiduje, że cała chłodnia kominowa zostanie obłożona tłumikami akustycznymi. Pomiary hałasu będą wykonywane co 2 lata. Przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego oprogramowania badania wykazały, że normy hałasu nie zostaną naruszone.

Transport będzie realizowany w tygodniu, w dniach roboczych, w godzinach od  06:00 – 22:00, przez 260 dni w roku.  Transport pracowników  będzie odbywał się drogami dojazdowymi. Niestety, na obecnym etapie nie można powiedzieć co będzie transportowane drogą kolejową a co transportem ciężarowym i jakie to będą ilości. Wszystkie działania transportu drogowego rozpatrywano w kategoriach największej uciążliwości i największych oddziaływań na otoczenie. Rozpatrywano 20 tys. przejazdów samochodowych ciężarowych rocznie. Dziś już wiadomo, że będzie ich około 4 tys. rocznie. Transportem drogowym będą przewożone głownie odczynniki chemiczne, gips i sorbenty. Według projektantów, w ciągu roku, do elektrowni dojedzie 2600 składów kolejowych dostarczających węgiel i wywożących popioły.

Emisja pyłów, w przypadku tej inwestycji, jest nieznaczna. Znajdujemy się na obszarze przekroczeń standardów jakości powietrza w zakresie pyłów. W związku z tym, zgodnie z przepisami, żeby dostać pozwolenie na emisję pyłów, tam gdzie są przekroczone normy trzeba zapewnić przede wszystkim, redukcje emisji na poziomie 130% tego co jest obecnie emitowane, tj. 100% własnej emisji i 30% dodatkowo. Ta elektrownia będzie emitować 220 ton pyłów rocznie. Sama ciepłownia w Woli, która zostanie zlikwidowana, emituje 110 ton pyłu na rok. W związku z budową elektrowni Nadwiślańska Spółka Energetyczna planuje likwidację przestarzałej ciepłowni w Brzeszczach. Dodatkowo zlikwidowane będą źródła nie zorganizowane zakładu przeróbki węgla i wytwórnia mas bitumicznych, która zostanie sprzedana, a na tym terenie powstanie portiernia i brama wjazdowa z wagą. Dla porównania przedstawiciele firmy Lemitor zaprezentowali bieżące emisje zanieczyszczeń.

Stężenie maksymalne pyłów PM2,5 emitowane obecnie przez ciepłownię: 16 – 30 ug/m3

Stężenie maksymalne pyłów PM2,5 emitowane w przyszłości przez elektrownię:  3 - 6 ug/m3

Stężenie maksymalne SO2 emitowane obecznie przez ciepłownię: 120- 200 ug/m3

Stężenie maksymalne SO2 emitowane w przyszłości przez elektrownię: 30 - 40 ug/m3

Stężenie maksymalne tlenkow azotu emitowane obecznie przez ciepłownię: 36 – 60 ug/m3

Stężenie maksymalne tlenków azotu emitowane w przyszłości przez elektrownię: 30 - 80 ug/m3


Blok energtyczny będzie wyposażony w nowoczesny układ oczyszczania spalin, filtry i układ usuwania tlenków azotu. Maksymalne stężenia zanieczyszczeń nastąpią dopiero 4 km od chłodni kominowej.

Woda. Głównym dostawcą wody dla elektrowni będzie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe. Natomiast źródłem alternatywnym będzie ujęcie wody z Wisły, które będzie wykorzystywane tylko w przypadku awarii. Żeby nie naruszyć biocenozy, pobór z rzeki będzie realizowany tylko przy przepływach średnich i wysokich Wisły.

Zakład przeróbczy – jak już wielokrotni zapewniał wójt – nie zostanie zlikwidowany. Jednakże podczas spotkania dyrektor Soroka powiedział: do 2018 roku zakład przeróbczy zostanie zlikwidowany. Tak jest w planach KW S.A. W planach było przeniesienie zakładu przeróbczego na kopalnię Piast ale na dzień dzisiejszy KW S.A nie stać na to aby wyłożyć koło 90 mln złotych na przeprowadzkę.

Elektrownia ruszy nie wcześniej niż w 2020 roku. Budowa będzie trwała 5 lat. Inwestor zapewnia, że będzie ona mniej uciążliwa dla otoczenia niż już istniejące zakłady. Nie uspokaja to jednak mieszkańców, którzy w zapewnienia władz już nie wierzą choćby tylko z powodu powstałej kilka lat temu wytwórni mas bitumicznych. Wtedy władze gminy zapewniały że nie będzie ona uciążliwa dla mieszkańców, niestety stało się zupełnie odwrotnie. Dopiero po prezentacji fotografii i nagrań wideo z terenu drogi należącej do KW S.A, właściele asfaltowni usunęli gruz, który był tak składowany i mielony. Mieszkańcy osiedla Wola II już mają problem ze zbytem mieszkań. A ktoś kto przyjdzie z zewnątrz z pewnością nie kupi mieszkania z widokiem na komin. Pojawia się co raz więcej pustostanów.

W tym roku zostanie wyłoniony wykonawca budowy. Inwestor zapewnił, że ¾ potencjału budowlanego i konstrukcyjnego będzie pochodzić z Polski. Siedziba firmy będzie zarejestrowana w Woli.

 

Wizualizacja budowy elektrowni

 

Szaleniec pełną parą!!!:
To cała propaganga ludzi z PO i ludzi którzy maja w tym interes ! Czytaj dobrze TEREN PO KOPALNIANY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LUDZIE, w tym kraju panuje dążenie do upadku przedsiębiorstwa (czytaj kopalni CZECZOTT) i Japońce z kolesiostwem kupują teren po kopalniany za symboliczną złotówkę. Budują elektrownię a po jakim CZASIE BUDZĄ SIĘ ( to jest śiema ), ŻE MAJĄ BYŁĄ KOPALNIE CZECZOTT i mogą FEDROWAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ludzie jesteście bezmyślni w tym co Wam chcą zrobić ?? Odpowiedzćie sobie sami, tylko nie gadajcie, że ktoś Wam daje pracę, bo juz NIEWOLNIKAMI jesteście we własnym kraju a Pan wójt mysli o sobie i innych - Bogdan jest inaczej ??? Jak Tak to odpisz tu na forum i w sądzie się spotkamy. Zapraszam mam czas, pieniądze i nerwy na to...
2014-05-04 00:28:42
normalny:
Dobrze sie podpisales, jestes szalencem hehehe
2014-05-27 20:34:20
Roman Kolasa:
Bogdan myśli, że ma 35 lat i zwojuje świat. Facet chcesz szaunk dla siebie i swojej rodziny ? Odpuść i nie kopromituj tematów w gminie.
2014-05-04 01:17:28
Roman Kolasa:
sorki, szacun dla rodziny...
2014-05-04 01:18:42
info pless - Urszula:
Tak , tak , piją jedzą , lulki palą a dla problemów mieszkańców gminy nie ma zrozumienia . Liczy się tylko własny interes , interes rodziny i znajomych a dla reszty " Nie da się , nie ma pieniędzy , nie zawracać głowy bo muszę się przygotować do ważnego spotkania , obiadu, rautu , kolacji . Może by trochę świeżej krwi w tym zatęchłym , choć po remoncie budynku gminy Miedźna . O tym że śmieciami w gminie biedota pali nikt nie mówi , ekologiczne programy :-)))))
2014-05-04 01:46:57
:-(:
"pobór z rzeki będzie realizowany tylko przy przepływach średnich i wysokich Wisły", a jak awaria wystąpi przy niskich stanach wody w Wiśle? Czas budowy upłynie bardzo szybko, co dla mieszkańców może zrobić grupa zamierzających budowę elektrowni, jeżeli widomo już, że pracy dla nic nie będzie? Jaki będzie szacowany podatek od nieruchomości biorąc pod uwagę obecne stawki podatku? Jaką gwarancję ma GMINA nie KW SA, że siedziba elektrowni będzie w Woli, a jeżeli tak to na jak długo – następnego dnia może się przenieść gdziekolwiek i zamiast podatków zostanie smród i zniszczone środowisko? Jak zamierza się Spółka, właściciel Elektrowni Czeczott przyczynić do rozwoju regionu, okoliczne gminy też są tym zainteresowane - one też poniosą straty - czy przewiduje jakieś inwestycje z tym związane??????
2014-05-04 08:52:22
:-(:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. nr 156 poz. 969 z późn. zm.). Elektrownia zobowiązana jest do wyprodukowania części energii z OZE, z całego wolumenu - tzw. Zielonej Energii. Cisza niekt nie wspominał o takim rozwiązaniu. Czy powstaną takie źródła energii odnawialnej?? T jakaś szansa dla okolicy.
2014-05-04 09:33:26
wyrzut sumienia:
Panie Wójcie, a co z Pana sztandarowym hasłem: "Albo droga, albo elektrownia". Ponoć wszędzie Pan je powtarzał, na każdym spotkaniu z decydentami, zebraniu, sesji..! A teraz jedno i drugie!. A radni pod przewodnictwem Pana Karbowego prawie wszystko akceptuję - za wyjątkiem radnego Sikory.
2014-05-04 11:53:32
górnik:
jakie hasła zamknął kopalnie i teraz Japończykom za grosze sprzedadzą tak się robi interesy w tym kraju.
2014-05-04 12:44:19
mamos:
Dziś grilujemy obgadamy sytuację polityczna na wiejskiej wśi
2014-05-04 13:33:51
czytelnik:
Na PLESS-e jest artykuł z konsultacji i pisze jak byk, że PRZERÓBKA zostaje ZLIKWIDOWANA. A jak jeden z radnych pytał co my mieszkańcy z tego będziemy mieli to nawet nie potrafili radnemu odpowiedzieć na zadane pytania. Ja nie wierzę w eldorado z budową tej elektrowni. Gdybyśmy mieli w zamian ciepło za pół darmo i jako gmina prąd tańszy to jestem na TAK ale widzę że jest inaczej i planują nas tu zapuszkować na tej Woli. Ktoś robi sobie jakąś strefę w pięknej Woli. Wara z tym syfem do Gilowic pod dom wójta !! Wystarczy że drogę przesunął niszcząć piękny las pszczyński.
2014-05-06 22:28:42
mieszkaniec II:
Jak na razie Japońce kupują teren po kopalniany a co za tym idzie...a no to, że uruchomią sobie dawną kopalnię Czeczott i sami węgiel będą wydobywać hehehe tak się robi interesy w POlszcze
2014-05-07 16:48:05
Ola:
Wójcie dlaczego "sprzedajesz" naszą piękną gminę obcym i warszawiakom ??? Przecież nie startujesz do Europarlamentu, nie rozumiem Cię wójcie.
2014-05-08 23:11:25
SENTYMENTALNY:
A taka była piękna Wola KIEDYŚ .......................
2014-05-09 14:30:35
wojtuś:
ano była, póki gorole sam niy przylazły! Jest tako piosynka "Zasrali gorole Górny Ślask...
2014-05-12 18:57:39
Do Wojtusia:
BRAWO, nie ma co! Żyjemy w gminie, w której każdy powinien mieć równe prawa bez względu na pochodzenie. A tymczasem budzi się jakaś sztuczna nagonka jednych na drugich. Ja znam świetnych ludzi, których korzenie od wielu pokoleń wywodzą się z tych ziem, i nie mniej fajnych ludzi, którzy przyjechali tu za pracą, mieszkaniem itp. A jeszcze inne rodziny są "mieszane". Czy naprawdę lepiej się żyje w warunkach wrogości i nietolerancji? Poprawia Ci się Wojtuś samopoczucie, że obrażasz ludzi przyjezdnych? Budujesz lepszy wizerunek tutejszych (z pokolenia na pokolenie - bo każdy, kto tu mieszka jest tak naprawdę tutejszy)?
2014-05-12 20:56:35
przyjezdny:
Wrogość wprowadza wodzu prowadząc politykę "na dywanik" i zastraszeni ludzie później są. A do wojtusia nic nie mam ale te Twoje hanysy też nie są święte :-)
2014-05-13 11:57:48
Gazeciarz:
Posyłam kolejny link jak jesteśmy okłamywani w tym kraju i naszej gminie. Przecież od dawna wszyscy wiedzą, że kopalnia w Brzeszczach jest do likwidacji i tu nasuwa się pytanie po co nam teraz ta S1 pod oknami WII skoro śmiało mogła przebiegać przez Brzeszcze....... Kłamstwa i kłamstwa..... http://wiadomosci.onet.pl/slask/kompania-weglowa-chce-zamknac-piec-kopaln/gj06r
2014-05-15 12:20:23
Gazeciarz:
http://www.wiadomosci.pless.pl/35058-konferencja-w-sprawie-elektrowni
2014-06-08 21:52:29
Treść komentarza:
Autor: